Aanpak van uw zorgvraag

1. Aanmelden
Doorgaans ontvangen wij een aanmelding via uw huisarts, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Jeugd- en gezinsteam (JGT) of het sociaal wijkteam. Belangrijk is dan u hen op de hoogte brengt van uw zorgvraag, zodat wij u zo snel mogelijk kunnen helpen. Als u wilt weten welke instantie binnen uw gemeente verantwoordelijk is voor de doorverwijzing, neem dan contact met ons op.

2. Intake          
Zodra wij uw aanmelding van de betreffende instantie hebben ontvangen, nemen wij binnen twee werkdagen telefonisch contact met u op om een intake te plannen. Hierna ontvangt u het op maat gemaakte behandelplan.

3. Start          
Wanneer u akkoord gaat met het behandelplan, start de zorg op maat. Afhankelijk van de grootte van uw zorgvraag, is het mogelijk intensieve hulp te ontvangen, welke kan bestaan uit twee of meer contactmomenten per week in uw thuissituatie met het team van Nieuw Gezin. De problemen worden zorgvuldig in kaart gebracht, oorzaken onderzocht en er wordt met het kind/ de kinderen gesproken. Daarnaast ontvangt u als ouder(s) handvatten bij de opvoeding en begeleiding van uw kind en wordt er gekeken of u zelf ondersteuning nodig heeft om het vol te houden en er te kunnen zijn voor uw kind.