PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Nieuw Gezin kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Nieuw Gezin, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Nieuw Gezin verstrekt. Nieuw Gezin kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

–             Uw voor- en achternaam
–            Uw adresgegevens
–            Uw telefoonnummer
–            Uw e-mailadres
–            Uw geboortedatum
–            Uw BSN

DELEN MET ANDEREN
Nieuw Gezin verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

WAAROM NIEUW GEZIN GEGEVENS NODIG HEEFT
Nieuw Gezin verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Nieuw Gezin uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG NIEUW GEZIN GEGEVENS BEWAART
Nieuw Gezin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Nieuw Gezin worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Nieuw Gezin gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nieuwgezin.nu. Nieuw Gezin zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Nieuw Gezin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Nieuw Gezin maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Nieuw Gezin verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op. Nieuw Gezin is als volgt te bereiken:

Bezoekdres:
Oosterlandenweg 15-J
8271 ES IJsselmuiden

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 75144581
Telefoon: 06- 57 22 83 67
E-mailadres: info@nieuwgezin.nu